Sede electrónica Ayuntamiento de Val do Dubra

23:05:49 Lunes 27 de mayo 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

DEPURACIÓN OBRIGAS

24/05/2024

Expediente de depuración de obrigas de exercicios pechados


ORDENANZAS E REGULAMENTOS

23/05/2024

Modificación da ordenanza fiscal núm. 23, reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas


ORDENANZAS E REGULAMENTOS

23/05/2024

Modificación da ordenanza fiscal núm. 15, reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO)


EMPREGO

22/05/2024

Aprobación lista provisional Bolsa de emprego temporal de Operario/a-Peón/a servizos múltiples


CONVENIO

20/05/2024

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VAL DO DUBRA E AGADEA


URBANISMO

13/05/2024

TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE «Parque Eólico ORZAR»


URBANISMO

13/05/2024

TRÁMITE INFORMACIÓN PÚBLICA DO EXPEDIENTE «Parque Eólico TORNADO»


BANDO ALCALDÍA

08/05/2024

BANDO INFORMATIVO DA ALCALDÍA LIMPEZA DE FRANXAS DE SEGURIDADE.


CONVENIO

03/05/2024

Adhesión do Concello de Val do Dubra ao Convenio suscrito entre a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Sociedade Xeral de Autores e Editores Entidade de Xestión de Dereitos de Propiedade Intelectual (SGAE EGDPI),


EMPREGO

02/05/2024

BOLSA DE EMPREGO TEMPORAL DE PERSOAL DA ESCOLA INFANTIL