Sede electrónica Ayuntamiento de Val do Dubra

20:06:51 Miércoles 12 de junio 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

HORARIO ESPECIAL DE VERÁN

07/06/2024

APROBACIÓN DO HORARIO DE VERÁN 2024 PARA O PERSOAL QUE NON CONTE CUN HORARIO ESPECIAL


BANDO

06/06/2024

Publicación en Tablón de Anuncios BANDO CACHARELAS 2024


URBANISMO

06/06/2024

PUBLICACION EDICTO EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA REANUDAR TRACTO REGISTRAL


MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

30/05/2024

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 11/2024 SC


MODIFICACIÓN PRESUPOSTARIA

30/05/2024

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 10/2024 CE


ORDENANZAS E REGULAMENTOS

28/05/2024

Modificación de Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM).


DEPURACIÓN OBRIGAS

24/05/2024

Expediente de depuración de obrigas de exercicios pechados


ORDENANZAS E REGULAMENTOS

23/05/2024

Modificación da ordenanza fiscal núm. 23, reguladora da taxa pola expedición de licenzas urbanísticas


ORDENANZAS E REGULAMENTOS

23/05/2024

Modificación da ordenanza fiscal núm. 15, reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO)


CONVENIO

20/05/2024

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONCELLO DE VAL DO DUBRA E AGADEA